Welke schadeverzekering moet ik afsluiten? Van Hulzen Verzekeringen analyseert uw specifieke verzekeringsbehoeften

Elke dag loopt u risico op schade. U kunt zich natuurlijk niet voor alle mogelijke schade verzekeren, en dat zou u ook niet moeten willen.

Schade is een breed begrip. De mogelijke verzekeringen waarbij wij u van dienst kunnen zijn lopen uiteen. Denk onder andere aan de volgende verzekeringen:

  • Woonhuis-/opstalverzekering
  • Inboedelverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Ongevallenverzekering
  • Reis-/recreatieverzekering (zie hiernaast)
  • Autoverzekering
  • Caravanverzekering
  • MKB-/bedrijfsverzekering
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Uw belangen behartigd

Zéker zo belangrijk is dat wij naast het adviseren en bemiddelen ook uw belangen behartigen in geval van een schade. Uw schademelding legt u aan ons voor waarna wij voor u de communicatie en correspondentie voeren met betrokken partijen zoals verzekeraars, tegenpartijen, schade-experts en andere instanties.


Kortom, uw belang is ons belang. U stelt ons op de hoogte van eventuele schade en wij zetten ons in om de declaratieprocedure zo simpel mogelijk voor u te houden. Als bemiddelaar blijven de lijnen kort waardoor de afhandeling zo geregeld is.


Regel meteen uw schadeverzekeringen door contact met ons op te nemen.

Recreatieverzekering nodig?

Zoals bijvoorbeeld een direct ingaande reisverzekering? Klik hier om desgewenst zelf uw (recreatie-)verzekering af te sluiten. Dit kunt u voor de volgende verzekeringen doen:


• Caravanverzekering

• Camperverzekering

• Reisverzekering

• Motorverzekering

• Bootverzekering

• Klassiekerverzekering


Wenst u in deze toch nog even overleg te plegen, laat het ons dan weten!

Klik hier

Transparante kosten

Om u van dienst te zijn maken wij als bemiddelaar kosten. Bij Van Hulzen Verzekeringen is het de regel dat wij deze kosten niet aan u doorberekenen. Wij kiezen ervoor deze kosten een onderdeel van de prijs te laten zijn.


De met u afgesproken premie betaalt u rechtstreeks aan ons of desgewenst zelf aan de betreffende verzekeringsmaatschappij. Vervolgens ontvangen wij van de verzekeraar een provisie. Als u de premie heeft betaald, dan hebt u dus ook betaald voor onze dienstverlening. U betaalt geen extra bemiddelingskosten.


Vraagt u van ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u andere afspraken hierover maken. U weet dus vooraf altijd waarvoor wij honorering vragen en op welke wijze deze wordt betaald.
U neemt makkelijk  contact op met Van Hulzen Verzekeringen in Wijk Bij Duurstede. Wij verlenen onze diensten in Utrecht, omgeving en verder.

Lidmaatschap en registraties

Wij zijn aangesloten bij verschillende (verplichte)organisaties. De voornaamste zijn:


AFM (www.afm.nl) 

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op (financiële) ondernemingen. Ons kantoor is geregistreerd onder nummer 12016265.


Kifid

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent vragen wij u dit ons direct te laten weten. Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer aldaar is 300011036.


Kamer van Koophandel 

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 30222175.

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om producten bij één of meer verzekeraars onder te brengen. Wij zijn dus volledig ‘vrij’ in onze advisering! Zo ook heeft geen enkele financiële instelling zoals een verzekeraar of bank zeggenschap in onze onderneming.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in “Schadeverzekeringen”. Naast het behartigen van uw afgesloten verzekering(en), helpen wij u uiteraard ook in geval van een onverhoopte schade. Een schade kunt u rechtstreeks bij ons melden waarna wij voor het verdere traject zorg dragen.

Persoonsgegevens

Om uw belangen op gebied van verzekeringen te kunnen behartigen zullen wij u een aantal persoonsgegevens moeten vragen. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om en worden deze enkel gebruikt voor een te verlenen dienst.

Zie ook desgewenst onze privacyverklaring.

Selectie van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Op basis van een groot aantal factoren (zoals premie, polisvoorwaarden, maar zéker ook op gebied van schade - afwikkeling) hebben wij in de loop der jaren door onze ervaring een aantal uitstekende aanbieders voor onze relaties geselecteerd.

Hoe zit het met onze kosten?

De kosten voor onze dienstverlening worden gefinancierd door de verzekeraar en wel als volgt. De premie die u betaalt voor een overeengekomen verzekering voldoet u aan ons of aan de betreffende verzekeraar. Vervolgens draagt deze een deel hiervan af, de provisie, ter dekking van onze kosten. Als u de premie heeft betaald, heeft u dus ook betaald voor onze dienstverlening. Bij ons dus géén extra bemiddelings- of zogeheten abonnementskosten welke sommige adviseurs eveneens in rekening brengen!! Vraagt u ons diensten waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wat verwachten wij van u?

1. In elk geval dat u ons de juiste en volledige gegevens verstrekt. Vanzelfsprekend is dit ook in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvoldoende informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.


2. Wij vragen u (tussentijdse) wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en/of m.b.t. de verzekerde zaken aan ons, of aan de betreffende verzekeraar, door te geven of even te bespreken. 


3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen verzekeringsbescheiden altijd controleert. Uiteraard doen wij dit ook voor u, echter kunnen er altijd onbedoeld in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Wanneer er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven bel of mail ons dan even. Wij zullen voor correctie zorgdragen.

Tot slot

Als relatie van ons kantoor (eenmanszaak met meewerkend echtgenote) bent u zeker geen nummer. Het kunnen geven van voldoende persoonlijke aandacht bij advisering maar zeker ook in geval van een onverhoopte schade, staat bij ons hoog in het vaandel. Direct contact en korte lijnen! Wij helpen u graag met eventuele vragen en zoeken in overleg met u naar de gewenste antwoorden.

Aangesloten bij

KiFiD logo

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. U kunt hier terecht voor klachten en geschillen over onder andere verzekeringen.

AFM logo

Autoriteit Financiële Markten is de toezichthouder op de financiële markten.